VERKLARING BESCHERMING PERSOONSGEGEVEN

Verantwoordelijke afdeling/persoon

Deze website en de prestaties die daarop worden aangeboden door alape.com (hierna: Alape) worden door


Alape GmbH

Am Gräbicht 1-9, 38644 Goslar

Telefoon: : +49 (0) 5321 558 0,

eMail: info (at) alape.com,

Web: https://www.alape.com

Directeur: Bodo Müller vom Hofe

Inschrijving in het register: Inschrijving in het handelsregister, HRB 111431

Registergericht (kantoor van inschrijving): Kantongerecht Braunschweig


beheerd en staan ter beschikking voor gebruikers als portaal voor de presentatie van producten van Alape.


1. in principe


1.1 Alape neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van wetgeving gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland, de telemediawetgeving en bepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (hierna: “richtlijnen wetgeving gegevensbescherming”).


1.2 Alape heeft zijn medewerkers verplicht zich te houden aan de richtlijnen wetgeving gegevensbescherming.


1.3 De volgende verklaring geeft een overzicht van hoe Alape deze bescherming waarborgt en welk type gegevens voor welk doel worden verzameld.


1.4 Bij alle vragen en mededelingen aangaande de wetgeving gegevensbescherming kunt u zich wenden tot degene die belast is met de gegevensbescherming binnen Alape GmbH via e-mailadres info (at) alape.com of via het bovengenoemde postadres van Alape GmbH.


2. Persoonsgegevens

Om contact te kunnen opnemen worden de volgende gegevens van u verzameld en opgeslagen:


Verplichte velden:             

Gebruikersgroep

Voornaam

Achternaam

Straat

Postcode, woonplaats

Land

E-mailadres

De instemming met de clausule gegevensbescherming

Optionele informatie:       

Aanhef

Bedrijfsnaam

volledig telefoonnummer

(hierna “persoonsgegevens” genoemd).


3. Doel van verzameling, verwerking en gebruik


3.1 De persoonsgegevens worden door Alape uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden:

Contactopname

Verwerking van de betreffende aanvraag / mededeling


3.2 Alape zal de persoonsgegevens uitsluitend voor een ander dan een van bovenstaande doelen gebruiken voor zover dit conform § 28 lid 2 BDSG (Duitse wet gegevensbescherming) ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van een derde of ter voorkoming van gevaren voor de nationale of openbare veiligheid of voor het vervolgen van strafbare feiten noodzakelijk is.


3.3 De persoonsgegevens worden uitsluitend op servers in de Europese Unie opgeslagen en verwerkt.


4. Uw rechten


4.1 U hebt op elk moment de mogelijkheid uw toestemming voor de toekomst in te trekken door dit mede te delen aan degene die belast is met gegevensbescherming via het postadres van Alape GmbH of via info (at) alape.com.


4.2 U hebt bovendien op grond van de Duitse wet gegevensbescherming recht op inlichtingen en verwijdering. Dit recht kan worden uitgeoefend door een kennisgeving te versturen naar het postadres van Alape of via info (at) alape.com.


5. Duur van gegevensgebruik


5.1 De persoonsgegevens worden in geval van intrekking van uw toestemming of wanneer het doel van het gegevensgebruik niet meer bestaat, onmiddellijk verwijderd.


6. Gebruik van cookies


6.1 Enkele diensten op deze website gebruiken cookies om u een prettige en functionele online service te kunnen bieden en om uw recht op het gebruik van het prestatieaanbod te kunnen verifiëren.


6.2 Cookies zijn tekstbestandjes die informatie bevatten om terugkerende bezoekers van de website te identificeren. Cookies worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen en richten daar geen schade aan.


6.3 De cookies van de website bevatten persoonlijke gegevens. Cookies besparen u het meermaals invoeren van gegevens, vereenvoudigen het verzenden van specifieke content en helpen Alape bij het identificeren van bijzonder populaire delen van de website. Hierdoor is Alape in staat om o.a. de content van de website precies af te stemmen op wat u nodig hebt.


6.4 Enkele samenwerkingspartners van Alape kunnen ook cookies op deze website plaatsen. Alape heeft geen toegang tot deze cookies en kan deze niet controleren.


6.5 U hebt de mogelijkheid om het accepteren van cookies in de webbrowser te deactiveren. Alape aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van cookies door samenwerkingspartners.


7. Gebruik van Google Analytics


7.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik de website mogelijk maken. De door cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website werd geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort.


7.2 Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics vanaf uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


7.3 U kunt het opslaan van cookies via een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de vastlegging van de door de cookie geproduceerde en op basis van uw gebruik van deze website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browser-plug-in via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en te installeren.


7.4 U kunt vastlegging door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens in de toekomst bij een bezoek aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.


7.5 Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en Google Analytics gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met een code “anonymizeIp” werd uitgebreid om het anoniem verzamelen van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen.


 8.Veiligheid van gegevens


Om onbevoegde toegang of onbevoegde publicatie te voorkomen en om de juistheid van de gegevens te waarborgen en het rechtvaardige gebruik van de gegevens zeker te stellen, gebruikt Alape dienovereenkomstige technische en organisatorische procedures. Maar elektronische communicatie is echter nooit helemaal veilig. Dit betekent dat alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstuurt naar Alape door derden op illegale wijze kunnen worden bemachtigd. Alape aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor publicatie van informatie op grond van fouten en/of onbevoegde toegang door derden tijdens het versturen van gegevens.


9.Verwijzingen en links


9.1 Bij het oproepen van internetsites, waarnaar in het kader van deze website wordt verwezen, kan opnieuw naar gegevens zoals naam, aanhef, emailadres, browsereigenschappen enz. worden gevraagd. Deze bepaling bescherming persoonsgegevens regelt niet het verzamelen, doorgeven van of de omgang met persoonsgegevens door derden.


9.2 Derde serviceaanbieders kunnen afwijkende en eigen bepalingen hebben ten aanzien van het omgaan met verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegeven. Aangeraden wordt derhalve informatie op te vragen op de internetsites van derden over hun omgang met persoonsgegevens voordat u uw persoonsgegevens invoert.


Stand: 01-05-2018