ASSIST​

Oplossingen voor de wastafel

AS.400.S mat zwart
Art.-nr.: 8270 000 980
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.600.S mat zwart
Art.-nr.: 8271 000 980
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.800.S mat zwart
Art.-nr.: 8272 000 980
b/h/d: 80,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.600.HT mat zwart
Art.-nr.: 8271 140 980
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.400.HT.L mat zwart
Art.-nr.: 8270 221 980
b/h/d: 40,0 x 19,6 x 11,1 cm

Downloaden

AS.400.HT.R mat zwart
Art.-nr.: 8270 321 980
b/h/d: 40,0 x 19,6 x 11,1 cm

Downloaden

AS.Box1 amerikaans noten
Art.-nr.: 8266 000 671
b/h/d: 8,9 x 4,4 x 8,9 cm

Downloaden

AS.Box2 amerikaans noten
Art.-nr.: 8267 000 671
b/h/d: 22,5 x 4,4 x 8,9 cm

Downloaden

AS.160.TPH mat zwart
Art.-nr.: 8274 170 981
b/h/d: 16,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.400.S mat wit
Art.-nr.: 8270 000 331
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.600.S mat wit
Art.-nr.: 8271 000 331
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.800.S mat wit
Art.-nr.: 8272 000 331
b/h/d: 80,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.600.HT mat wit
Art.-nr.: 8271 140 331
b/h/d: 60,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.400.HT.L mat wit
Art.-nr.: 8270 221 331
b/h/d: 40,0 x 19,6 x 11,1 cm

Downloaden

AS.400.HT.R mat wit
Art.-nr.: 8270 321 331
b/h/d: 40,0 x 19,6 x 11,1 cm

Downloaden

AS.160.TPH mat wit
Art.-nr.: 8274 170 982
b/h/d: 16,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

Oplossingen voor de douche

AS.400.S mat zwart
Art.-nr.: 8270 000 981
b/h/d: 40,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.225.LO3 mat zwart
Art.-nr.: 8274 112 981
b/h/d: 25,7 x 19,6 x 10,1 cm

Downloaden

AS.134.LO2 mat zwart
Art.-nr.: 8274 111 981
b/h/d: 16,6 x 19,6 x 10,1 cm

Downloaden

AS.400.S mat wit
Art.-nr.: 8270 000 982
b/h/d: 40,0 x 5,0 x 10,0 cm

Downloaden

AS.225.LO3 mat wit
Art.-nr.: 8274 112 982
b/h/d: 25,7 x 19,6 x 10,1 cm

Downloaden

AS.134.LO2 mat wit
Art.-nr.: 8274 111 982
b/h/d: 16,6 x 19,6 x 10,1 cm

Downloaden