Ecologisch verantwoord
Voor de productie wordt een speciaal titanium bevattende en koolstofarme staalsoort gebruikt. Staal is als materiaal voor diverse toepassingen in grote hoeveelheden beschikbaar. Als gerecycled materiaal draagt het bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. De grondstoffen van het glazuur zijn meestal in de natuur voorkomende mineralen die op de lange termijn in voldoende hoeveelheid in de aardkorst aanwezig zijn. De productie van waskommen en wastafels van geglazuurd staal vindt in een milieuvriendelijk productieproces plaats. In principe bevatten de producten van Alape geen voor de natuur schadelijke stoffen, zoals cadmium, lood of oplosmiddelen, en zijn daarom bij uitstek geschikt voor duurzaam bouwen.